Kyläinfo

Asumaan tai mökkeilemään Riuttalaan/Mustajoelle? 

Onko sinulla näillä kylillä asunto tai kiinteistö, jonka voisit myydä tai vuokrata?


Haluaisitko tulla asumaan näille kylille joksikin aikaa tai vaikka pysyvästi?


Molemmissa tapauksissa ota yhteys Ari Kuusirantaan, ari.kuusiranta(at)kuusiranta.fi 

tai puh. 0400 138 921


 Jätteet ja kierrätys


Ekopajalle

viedään kaikenlainen elektroniikkaromu, eli kaikki sähköllä toimivat laitteet


Puhdistamolle

viedään kaikki ongelmajäte: öljyt, maalit, näitä sisältäneet astiat sekä spray-purkit


Salen eteen

asianomaisiin kontteihin metalli, lasipakkaukset sekä kartonki

Jäsenmaksut ja jäseneksi liittyminen

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 10 €/ hlö ja 80 vuotta täyttäneet on vapautettu jäsenmaksusta.

Perheet maksavat 20 €/talous riippumatta siitä kuinka monta henkilöä talouteen kuuluu.

Jäsenetuna saat tilojen vuokraushinnoista 10 % alennuksen

Jos et ole saanut jäsenmaksulaskua, sen voi maksaa  Riuttala-Mustajoen kyläyhdistyksen pankkitilille: Lavian Osuuspankki FI27 4729 1020 0055 59

 

Jäseneksi liittyminen

Jäsenyyttä voit hakea ilmoittamalla jäsensihteerille tai muulle hallituksen jäsenelle

* nimesi

* osoitteesi

* sähköpostiosoitteesi

*puhelinnumerosi

* syntymäaikasi


Jäsensihteeri: Seppo Laakso, seppo.laakso(at)pp.inet.fi

WhatsApp-ryhmä

Riuttala-Mustajoen kylätalon ja sen ympäristön aktivoimiseksi avataan WhatsApp-ryhmä RIUMUN KYLÄTALO. Ryhmään ovat kaikki tervetulleita ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Ryhmässä kerrotaan tulevista tapahtumista, otetaan ideoita vastaan sekä keskustellaan kylätalon hyödyntämisestä. Ryhmän ylläpitäjänä toimii Liina-Mari Pietilä. Ilmoittaudu rohkeasti hänelle WhatsAppilla 050 305 7421.

Henkilötietolain (253/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Riuttala-Mustajoen kyläyhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä: Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry, Kullaantie 302, 38600 Lavia

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: Ari Kuusiranta, Kullaantie 234, 38600 Lavia, puh. 0400 138 921, ari.kuusiranta(at)kuusiranta.fi

Seppo Laakso, Kullaantie, 38600 Lavia, puh. 050 5117725, seppo.laakso(at)pp.inet.fi

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus:
Jäsenviestintä: jäsentiedotteet
Jäsenkyselyt
Jäsenmaksujen laskutus

Kuvaus rekisteröidyistä:
Kyläyhdistyksen jäsenet sekä muutamat kyläläiset, joille lähetetään satunnaisesti postia.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot:
Yhdistyslain (503/1989) 11 § vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä jäsenen tai jäsenyyttä hakeneen itse ilmoittamat yhteystiedot sekä syntymäaika. Jäsenmaksut määräytyvät iän mukaan.

Jäsentietojen luovuttaminen:
Jäsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin:
Jäsentietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet:
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisterin ylläpitäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta.

Tiedon korjaaminen:
Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettevä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.
Tiedon korjaamiseksi asianomaisten tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tämä tietosuojalauseke on hyväksytty Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa pp.kk.vvvv.